- Защо вицовете за адвокати не са популярни?
- Защото хората не ги разбират, а адвокатите ги приемат за реални казуси.