- Какво мислите за моето ново стихотворение?
- Знаете ли, според теорията на вероятностите, ако сто хиляди маймуни на случаен принцип натиснат един клавиш на пишещата машина, и имаме безкрайно количество време, то те ще напишат всички сонети на Шекспир.
- Внимавайте!..Какво искате да кажете за моите стихове?
- Три маймуни, десет минути.