- Защо си толкова намусен?
- Одеве гледах "Царете на комедията"...