Социолозите са отчаяни - не могат да определят рейтинга на правителството. Проблемът е в това, че не са свикнали да работят с отрицателни числа.