Една фирма открила нов офис. Началството помислило "Някой може да го ограби". И фирмата наела охрана.
След това началството помислило. "Как може охраната да действа без инструкции?" И фирмата наела двама консултанти - един за разработка на правила, друг за провеждане на семинари.
След това началството помислило. "Как ще следим дали охраната изпълнява добре задълженията си?" И фирмата наела двама проверяващи - един за проверка, друг за съставяне на отчети.
След това началството помислило. "Как ще плащаме на всички?" И фирмата наела двама счетоводители - един за водене на сметките, друг за управление на касата.
След това началството помислило. "Кой ще отговаря за целия персонал?" И фирмата наела управител, заместник и фирмен юрист.
Минала година. Началството прегледало баланса си, който прехвърлял плана с 20 000$ и решило, че трябва да съкрати от разходите.
И фирмата уволнила охраната.