Говорят си двама телевизионни оператора.
- Ще се женя?
- Хубава ли е?
- Зависи как ще се нагласи светлината!