Учител по пеене влиза в час:
- Къде ми е стола?
Класът мълчи.
- Тогава всички да станат. Целият урок ще разучаваме химна.