- Скоро ще завършиш училище сине, и ние с майка ти бихме искали да станеш лекар.
- Тате, много добре знаеш, че не съм в състояние и една муха да убия.