Защо Бойко Борисов се моли края на света да дойде през 2012 година?
За да може след това да каже: „Ако имах още време, щях да оправя България!”