Заседанията на управителния съвет на Общинска банка се преместват на адрес:
Столична следствена служба.
подпис: ръководството на банката