- Помниш ли вчера в колко си тръгнах?
- Амии, беше 2 литра без 200 грама...