След здраво напиване е страшно да гледаш в три неща... в портмонето, в огледалото и в изходящите повиквания...