Учителката завела целият клас на един
строеж. Докато разглеждали от десетият етаж
паднал някакъв строител и се утрепал.На
следващият час, вече в училище, учителката
решила да провери мнението на децата:
- Как мислите деца, защо този строител
падна
Марийка вдига ръка:
- Чичкото не е спазил правилата за
безопасност…
Учителката:
- Може би. А ти Сашо, какво мислиш?
Сашо:
- Ами чичкото може да е бил пиян…
Учителката:
- Не е изключено..
В това време Иванчо става и казва:
- Чичкото ругаеше майка ми!
- Как така, Иванчо? Какво я ругаеше? –
удивено пита учителката.
- Ами крещеше ми: Момченце, мамичката ти,
не подритвай стълбата…