Лорд звъни на прислугата:
- Балтър, бързо донесете в библиотеката чаша коняк, госпожата припадна!
- Веднага, сър. А какво да донеса за госпожата?