Любител на бирата се обръща възмутен към сервитьора:
- И вие си мислите, че ще пия тази пикня?! Извикайте управителя!
- Няма смисъл. И той няма да я пие.