Майка се качва в такси с детето си, което е на 7 години. По време на пьтуването детето коментира на глас.
- Ако имам майка учителка и баща архитект, като порасна ще стана доктор.
- Шофьора на таксито решил да се измайтапи с малкото дете и му казал:
- Ами ако майка ти е ку*ва и баща ти пияница?
И детето отговорило:
- Ще стана таксиметров шофьор!