Притеснявате се за мъжа си... звъните в работата му - няма го. Започвате да се чудите - къде е? Дали не се е загубил? Дали не лежи пиян в някоя канавка?
Не бъдете песимистка... Може пък да лежи в някое топло, уютно легло, обсипан от ласките на някоя красавица.