Кагато избереш да не правиш избор, правиш избор, защото избираш да не избираш...