Доста пиян старшина строил ротата:
- Войници, защо така криво стоите?
- Защото земята е кръгла! - се обадил някой от строя.
- Кой каза това?
- Галилей.
- Галилей, при мен!
- Но той отдавна е умрял!
- Така значи?! При нас умират хора, а не ми докладвате?