Техническият екип на Скайп се грижи за вашето здраве, излезте на въздух срещнете се с живи хора! Изпийте с тях по една бира
(може и повече :-)