От записките на Господ:
- Вчера създадох атеистите. Спирам пиенето.