- Както ти звъна и ми се сърдиш. Вечно разправяш, че е два и половина през нощта.