- Що е то: дебело, небръснато и скача?
- Борец на дискотека.