В хирургията докарват мутра помляна в автомобилна катастрофа. Ситуацията е много тежка, множество счупвания, рани ....
Цяла нощ се потили хирурзите над него. Успяли да въстановят всичко освен едната му топка.
Стоят всички над него замислени и си приказват:
- Колеги, тоя утре ще излезе от упойка. Ще види, че му няма едната топка и ще ни изпозастреля всичките.
- Ами, да му зашием един картоф, вместо топка....
Речено-сторено, зашили му един картоф.
На сутринта мутрата излиза от упойка, всичко е нормално, възстановява се бързо и след няколко седмици е изписан от болницата.
След няколко дни, мутрата се появява в болницата и носи пиене, ядене, дава пари на хирурзите, благодари им за успешното лечение.
Хирурзите пийнали, хапнали и се отворили на откровения:
- Слушай, пич! Ще извиняваш, обаче ние тука, вместо топка...
Мутрата се пляска по челото и казва:
- Еб*си... а аз се чудя, защо братоците хващат срамни въшки, а аз колорадски бръмбари...