- Защо си се вързала на плитки?
- Щото ми казаха, че мъжете харесвали плитки жени.