Всичко, което жената ти прощава, после ще ти го припомня.