- Защо си боядисваш косата черна? Руса си по-хубава.
- Вече съм началник отдел, трябва да ме вземат на сериозно.