КЛАСИФИКАЦИЯ: всички жени се делят на три категории:
1. красиви
2. верни
3. красиви и верни, но надуваеми