Не се страхувайте от умни жени… Когато се влюбват, мозъците им се изключват!