Генко е безспорен глава на семейството, и затова, когато жена му каже:
- Искам!
Той твърдо и непреклонно отговаря:
- Да, скъпа!