Двама си говорят:
- Моята жена цялата е в синини.
- Защо?
- Щото всяка вечер се маже с някви кремове, гелове, лосиони!
- А защо е в синини?
- Непрекъснато се изпързулва от леглото!