- Няма да споря с теб, - казва мъж на жена си.
- Защото съм права?
- Защото си глупачка.