Един борец отишъл в един град дето нямало жени и питал един местен:
- Абе като искате да бъдете насаме с жена кво правите?
- Ами с камилата и...
- А не - прекъснал го бореца, никога няма да падна толкова ниско и да кача камила.
Да ама един ден толкова му се доеб*ло че взел една камила и си свършил работата. След няколко дена срещнал своя познат и му казал:
- А бе, то с камилата не било толкова лошо.
- Как ще е лошо бе, качваш се на камилата, отиваш в съседния град и си хващаш мадама.