Всяко лято в продължение на няколко седмици всички в София започват да ходят на гости по познати и роднини от други квартали. Но след няколко седмици всичко това свършва. Когато всички отново имат топла вода.