В очите на радистката Кет проблеснаха пламъци. Щирлиц бързо се намеси с пожарогасител.