- Хора когато пресичате гледайте колите, а не пешеходната пътека. Да сте чували някой да е блъснат от пешеходна пътека?