Какво научих преди малко…
- Коги на врачанин му а зле, викат линейкя…
- Коги му а добре, викат полиция…