Пътен полицай спира кола:
- Добър вечер!
- Д'оър вечр' гусин' полицаййй!
- Вие сте пили!
- Ти си пили! Аз съм орел!