- Защо жените са лоши шофьори?
- Защото мъже ги учат да карат.