Дали пък не е време за промяна в ЦСКА? Поне името - ЦСКАА... Централен Спиртен Клуб на Анонимните Алкохолици?