Защо не трябва да четем вестника си вдигнат пред лицето, ами поставен водоравно на масата?
- За да не изпадне Левски.