ДЗЗД Колежа е най близо до спечелването на обществената поръчка за строителството на стадион Христо Ботев. Дружеството, в което участват ПИМК и Валмекс ЕООД са спечели 60 точки.

Останалите участници са отстранени. Ценовата оферта на ДЗЗД Колежа без включено ДДС е 43 657 604 лв. Това е общата стойност на предложена от дружеството за цялостното завършване на Колежа. При обявяването на обществената поръчка заложената сума е 44 милиона лева.