Човек, колкото и да е суеверен, не отказва 13-та заплата или заплата на петък 13-ти!