Управител на фирма интервюира кандидат за работа:
- Можете ли да четете и да пишете?
- Мога да пиша, но не мога да чета.
- Добре, напишете няколко думи. - казал управителят.
Написал кандидатът някаква драсканица и я подал към управителя.
- Какво е това? - попитал шокиран той.
- Казах, че не зная как да чета. Но май се оказва, че и вие също не знаете!