Днес в службата час и половина нямаше Интернет. Изпихме всичкото кафе, поговорихме си, позапознахме се…