Шеф се кара на подиченен за допусната грешка. Опитвайки се да бъде тактичен, той го пита:
- Струва ми се, че един от нас е глупак. Как мислите, кой?
- Но шефе, ръководител с вашия опит нима може да вземе на работа глупак!