- Господин фризьор, защо са ви толкова мръсни ръцете?
- Защото днес още на никого не съм мил главата.