В училище не ми се отдаваха точните науки, затова и работя в метеорологичния център.