На митницата е задържана пратка наркотици. Точната стойност на стоката ще може да се определи чак след нейното реализиране на пазара.