Спират го за проверка, глобяват го. Ядосан, шофьорът изсъсква през зъби:
- Дано от глобаджии да ви направят регулировчици.
- Ти какво работиш?
- Лекар съм.
- Може и да стане, когато ви накарат вместо клиенти, да ни погледнете като пациенти.